Ερευνητικά Έργα 5G Ομίλου ΟΤΕ και Προοπτικές Συνεργασίας (OTE Group 5G Research Projects and Cooperation Perspectives)

This presentation was carried out by George Lymperopoulos, Dr.-Ing. Head of R&D Fixed and Mobile.